LABORATUVAR TESTLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Kan alımından önceki etkiler (Preanalitik) :

   1.  Postürün etkisi:Ayakta duran bir kişide kan hacmi yatan
        bir   kişiye   göre   600-700   ml   daha   azdır.   Bu   durum   kan
        hacminde       %10     civarında    azalmayı      gösterir.   Gerçek
        neden   kanın   proteinsiz   sıvısının   doku   arasına   geçmesi
        olup   plazma     hacminde     önemli    farka  neden     olur.   Buna
        paralel   olarak   enzimler   ve  protein   hormonlar   dahil   tüm
        proteinler, proteinlere kısmen bağlı kalsiyum, bilirubin ve
        proteine bağlı ilaçların konsantrasyonu etkilenir
.


   2.  Egzersizin   etkisi:  Egzersizin   vücut   sıvılarının   yapılarına
        etkisi  aktivitenin    süresi    ve     yoğunluğu       ile  ilgilidir.
        Egzersiz      sonunda      alınan    kan   örneklerinde      aspartat
        aminotransferaz        (AST),     laktat   dehidrogenaz        (LDH),
        kreatin kinaz (CK), üre, kreatinin, transferrin sonuçlarında
        yükselmelerin        olduğu,     kan     glukozunun       değişimler
        gösterdiği,    plazma    renin   aktivitesi,  aldosteron,    büyüme
        hormonunun        patolojik   düzeylere     ulaştığı   göz    önünde
        bulundurulmalıdır.


   3.  Açlık durumu:Açlık kan şekeri düzeyi ölçümü gibi bazı
        testler   için  istenen   bir  durum     olduğu    gibi  laboratuvar
        işleminin     standardizasyonu         ve    teknikleri    açısından
        numune alımında 10-12 saatlik açlık istenir. Bu durumun
        16 saatten uzun olmaması gerekir.


   4.  Besinlerin       etkisi: Bazı    plazma     yapıtaşlarının    derişimi
        yakın     zamanda       yenilip    içilen   besinlerden      etkilenir.
        Bunların   içinde   kan   glukozu,   trigliserid,   alkalen   fosfataz 
        (özellikle   intestinal   izoenzim)   sayılabilir.   Ayrıca   serumun
        lipemik     olması     ölçümler     için    kullanılan    yöntemleri
        etkileyebilir.    Kahve,     çay,   kola    gibi   kafein    bulunan
        içecekler   yapıtaşlarının   konsantrasyonu   üzerinde   önemli
        bir etkiye sahiptir.


   5.  Sigara içme:İçerdiği nikotinden dolayı sigara birçok testi
        etkiler.   Bunların   içinde   lipidler,   hormonlar,   vitamin   B12,
        CEA gibi parametreler sayılabilir.

   6.  Sirkadiyen değişim: Beden sıvılarının çoğu yapıtaşı gün
        boyu   döngüsel   değişim   gösterir.   Bu   değişimlere   katkıda
        bulunan başlıca faktörler postür, aktivite, beslenme, stres,
        gün   ışığı,   karanlık,   uyku   ve   uyanıklıktır.   Bu   döngüsel
        değişimler oldukça     büyük     değerlere     varabildiğinden 
       numune alma standardizasyonunun iyi denetlenmesi 
        gerekir.Büyüme  hormonu   uykuya daldıktan kısa   süre
        sonra     yükselir.   Oysa     bazal    plazma     insülini,  sabah     ve
        akşam   daha   yüksek   düzeydedir.   ACTH   ve   kortizol   gece
        saatlerinde   minimal   düzeydedir.  İdrar hacmi ve kreatinin
        atılımı gece azalır.


   7.   İlaçların      etkisi:   İlaçlar    analiz    yöntemlerini      in   vitro
        etkilediği   için   in   vivo   değişimlere   de   yol   açabilirler.   Bu
        durum ileride her test için ayrı ayrı belirtilmiştir.


   8.   Yüksek ateş: Serum hormon düzeyleri yanı sıra lipidler,
        kalsiyum, ürik asit gibi birçok parametreyi etkiler.

   9.   Cinsiyet ve yaşın etkisi: Hastanın yeni doğan, puberte,
        yetişkin olmasına ve cinsiyete göre çeşitli hormon, enzim,
        lipidler, elementler gibi birçok parametre değişim gösterir.
        Örneğin:      alkalen     fosfataz,    kemik     büyümesine       paralel
        olarak pubertede en yüksek değerlere ulaşır. Puberteden
        sonra      aktivite   azalır.   Menstrüel      döngü      sırasında     da
        kadınların   hormon   değerleri   çok   değiştiğinden   LH,   FSH
        gibi    testler  için   kan   gönderilirken      döngü    gününün       de
        belirtilmesi   unutulmamalıdır.   CA-125   menstrüel   periyotta
        normalin 2 katına çıkabilir.


    10.Gebelik:  Down   sendromu   riski   için   yapılan   ilk   ve   ikinci
        trimester testlerinin ultrason verileri gününde olmalıdır.