Klinik Laboratuvarlar
  • Biyokimya
  • Mikrobiyoloji
  • Hematoloji
  • Immunoloji ve Seroloji
  • Patoloji
Testler, analitik performansı ve doğruluğu etkileyebilecek tüm preanalitik, analitik ve postanalitik faktörler titizlikle incelenerek analiz edilmekte ve uzman hekimler tarafından onaylanmaktadır.
Laboratuarlarda otomatik analiz sistemleri (otoanalizörler) kullanarak gerçekleştirdiğimiz geniş test panelimiz;
*Biyokimya ( glukoz, glukoz yükleme testleri, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, kan lipit düzeyleri, elektrolitler…)
*Hematoloji (tam kan sayımı, retikülosit sayımı…)
*Kan grubu tayini, sedimentasyon, ferritin, vitamin B12, folik asit, coombs testleri
*Endokrinoloji (tiroid hormon düzeyleri, kanda gebelik testleri, fertilite hormon düzeyleri , kardiyak markerlar, parathormon…..)
*Koagülasyon testleri ( kanama pıhtılaşma zamanı, aPPT, PT, fibrinojen…)
*İdrar testleri (tam idrar tetkiki, idrarda gebelik testi, 24 saatlik idrar testleri….)
*Dışkı testleri (dışkı mikroskopisi ve parazit incelemesi, dışkıda Helicobakter pylori antijen tayini, dışkıda rotavirüs, adenovirus, amip ve giardia antijen testleri…)
*Alerji testleri (çocuk alerji paneli, gıda alerji paneli, solunum alerji paneli ve spesifik alerji testleri…)
*İmmünoloji ( ASO, CRP, RF, tümör markerları…)
*Serolojik testler (hepatit markerları, HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV, Anti HIV testi….)
*Viral hastalıkların tanısına yönelik antijen ve antikor testleri (Kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği, toxoplasma,….)
*Cinsel yolla bulaşan hastalıkların tanı testleri (Sifiliz, gonore, Chlamydia ve Mycoplasma enfeksiyonları)
*Prenatal tarama testleri (ikili test, üçlü test…)
*Yenidoğan tarama testleri (Neonatal TSH, PKU, metabolik tarama testleri….)
*Otoantikorlar ve romatoloji testleri
*Mikrobiyolojik testler ( boğaz kültürü, idrar kültürü, balgam kültürü, kan kültürü, mantar kültürü, tüberküloz testleri, Strep A testi,…)