Hemoglobin A1C


Glikozla kaplanmış hemoglobine HEMOGLOBİN A1C ismi verilir. Diyabet hastalarında kan glikoz düzeyleri uzun süreyle yüksek seyrettiğinden, alyuvarlardaki hemoglobin moleküllerinin bir kısmına glikozun bağlanması mümkündür. Bu bağlanma sadece ortamda bol glikoz bulunması ile ilişkilidir, herhangi bir enzim ile ilişkili reaksiyon değildir. Glikoz kendiliğinden hemoglobine yapışır. Herhangi bir anda glikozla kaplanmış hemoglobin miktarı, tüm hemoglobinler arasında %6 oranını geçmez. Diyabet hastalarında %10’a kadar çıkabilir. Alyuvarların ömrü ortalama 120 gün olduğundan, HbA1c değeri kişinin son 2-3 ay içerisindeki kan glikoz düzeyinin normal mi yoksa yüksek mi seyrettiğini yansıtan bir değerdir. Şikayeti olmayan bir kişide yüksekliği diyabet şüphesi uyandırır, diyabetli bir kişide yüksekse eğer, hastalığın iyi kontrol edilemediği anlaşılır.