Hemogram

Tam kan sayımı (hemogram) ile akyuvar sayımı, alyuvar ve kan pulcukları sayımı; ayrıca hemoglobin ve hematokrit değerleri ölçülür. Anemi ve diğer hematolojik hastalıklar, enfeksiyon, kanama bozuklukları, alerjik durumların değerlendirilmesinde yararlıdır.
Devamı...

Hemoglobin

Alyuvarlara karbondioksit ve oksijen taşıyabilme yeteneği kazandıran hemoglobin molekülleri, genç alyuvarlar tarafın­dan yapılırlar. Hemoglobin kimyasal olarak, “hem” ve “globin” moleküllerinden kurulmuştur.
Devamı...

Tam Idrar Tahlili

Tam idrar tahlilinde vücuttan atılan maddelerin yoğunluğuna bakıldığı gibi, idrar sedimenti adı verilen incelemeyle idrar çökeltisinde akyuvar, alyuvar ve bakteri gibi canlı hücreler ve idrar yolu taşına işaret edebilecek maddeler aranır.
Devamı...

Hormon

Hormonlar, vücudumuzun işleyişinde yer alan ve çeşitli metabolik olaylara aracılık eden sinyal molekülleridir. Pek çok sistemi etkileyen çok çeşitli yapıda ve fonksiyona sahip hormon vardır. Bunların kan tetkikleri ile yapılan ölçümleri, hastalıkların tanısında ve izleminde kullanılmaktadır. Devamı...

Klinik Laboratuvarlar ve yapilan testler..!

Biyokimya


Mikrobiyoloji


Hematoloji

Immunoloji ve Seroloji

Patoloji Testler,

Analitik performansı ve doğruluğu etkileyebilecek tüm preanalitik, analitik ve postanalitik faktörler titizlikle incelenerek analiz edilmekte ve uzman hekimler tarafından onaylanmaktadır. Laboratuarlarda otomatik analiz sistemleri (otoanalizörler) kullanarak gerçekleştirdiğimiz geniş test panelimiz;

*Biyokimya
glukoz, glukoz yükleme testleri, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, kan lipit düzeyleri, elektrolitler…

*Hematoloji
tam kan sayımı, retikülosit sayımı…

*Kan grubu tayini,
sedimentasyon, ferritin, vitamin B12, folik asit, coombs testleri

*Endokrinoloji
tiroid hormon düzeyleri, kanda gebelik testleri, fertilite hormon düzeyleri , kardiyak markerlar, parathormon…..

*Koagülasyon testleri
kanama pıhtılaşma zamanı, aPPT, PT, fibrinojen…

*İdrar testleri
tam idrar tetkiki, idrarda gebelik testi, 24 saatlik idrar testleri….

*Dışkı testleri
dışkı mikroskopisi ve parazit incelemesi, dışkıda Helicobakter pylori antijen tayini, dışkıda rotavirüs, adenovirus, amip ve giardia antijen testleri…

*Alerji testleri
çocuk alerji paneli, gıda alerji paneli, solunum alerji paneli ve spesifik alerji testleri…

*İmmünoloji
ASO, CRP, RF, tümör markerları…

*Serolojik testler
hepatit markerları, HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV, Anti HIV testi….

*Viral hastalıkların tanısına yönelik antijen ve antikor testleri Kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği, toxoplasma,….

*Cinsel yolla bulaşan hastalıkların tanı testleri Sifiliz, gonore, Chlamydia ve Mycoplasma enfeksiyonları

*Prenatal tarama testleri
ikili test, üçlü test…

*Yenidoğan tarama testleri
Neonatal TSH, PKU, metabolik tarama testleri….

*Otoantikorlar ve romatoloji testleri

*Mikrobiyolojik testler
boğaz kültürü, idrar kültürü, balgam kültürü, kan kültürü, mantar kültürü, tüberküloz testleri, Strep A testi